Gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden die gelden voor iedereen die deze site gebruikt.

SV John Cooper doet haar best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is, maar garandeert dit niet. Er kunnen geen rechten aan de hier gepresenteerde informatie ontleend worden.

Alleen leden van SV John Cooper worden toegelaten als geregistreerd lid van deze website. Niet-leden hebben slechts toegang tot het publiekelijke gedeelte van deze website. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Wet- en regelgeving

SV John Cooper is een legale schietsportvereniging die is aangesloten bij de KNSA en geregistreerd staat bij de KvK. Het bestuur en haar leden leven de Wet Wapens en Munitie alsmede de verdere regelgeving hieromtrent strikt na. Aangezien deze website een verlengde is van de activiteiten van onze vereniging, zal er strikt op worden toegezien dat alle inhoud van deze site ook conform de wetten en regelingen inzake wapens is. Dit geldt in het bijzonder voor advertenties maar ook voor de rest van de website.

(Externe) Links

Deze website bevat een links sectie. Hierin worden links opgenomen naar andere websites. SV John Cooper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen op deze gelinkte websites wordt gepresenteerd. Wanneer wij duidelijke aanwijzingen hebben dat een dergelijke gelinkte website in strijd is met de goede zeden of het niet zo nauw neemt met de wetten en regels omtrent wapens in Nederland, zullen wij minimaal de link terstond verwijderen. Sommige van de gelinkte sites zijn afkomstig uit andere landen. In andere landen gelden andere wetten en regels omtrent wapens en munitie, dus het kan zijn dat er op dergelijke sites dingen worden aangeboden die bij ons niet zijn toegestaan. De bezoeker van een dergelijke site dient zich dat zelf te realiseren.

Beheer

Het bestuur heeft de webmaster van deze website gemachtigd om namens het bestuur de website te beheren. De webmaster is dan ook gevolmachtigd om namens het bestuur te handelen.

Uitingen

Deze website bevat een publiekelijk toegankelijk gastenboek. Ongepaste uitingen zullen terstond worden verwijderd. Als ongepaste uitingen worden onder meer beschouwd alle uitingen die kwetsend zijn voor anderen, een religieuze of politieke overtuiging uitdragen of vloeken, scheldwoorden of schuttingtaal bevatten. De webmaster heeft hierin volledige beslissingsbevoegdheid en hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Het gastenboek is ook niet bedoeld voor commerciƫle boodschappen. Deze zullen dus ook terstond worden verwijderd uit het gastenboek. Op verzoek kan er eventueel een link naar uw bedrijf opgenomen worden in de links sectie elders op deze website. Hiervoor kunt u een verzoek bij de webmaster indienen.

Adverteren

Deze site biedt ruimte voor adverteerders. U kunt tegen een geringe vergoeding en zogeheten "banner" laten plaatsen. Of uw advertentie wordt opgenomen en tegen welke vergoeding is ter beoordeling van de webmaster. Uiteraard worden er geen advertenties opgenomen die in strijd zijn met de goede orde of de wet.

Geschillen

In geval van geschillen beslist in eerste instantie het bestuur van SV John Cooper. Alle geschillen waarvoor het bestuur geen oplossing kan bieden, vallen onder het Nederlandse recht.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.